عرقیات گیاهی

مصرف عرقیات گیاهی در بین مردم ایران بسیار رواج دارد و می توان گفت چند نوع از این عرقیات گیاهی در هر خانه ای یافت می شودعرق گیاهی فرآورده ای است که از جوشانیدن یک گیاه و یا مخلوطی از گیاهان مختلف در برابر بخار آب و سرد کردن بخارات حاصله به دست می آید.

بعضی عرقیات طبیعت گرم و بعضی طبیعت سرد دارند. عرق‌های گرم مانند نعناع، سنبل‌الطیب، آویشن و … و عرق‌های سرد مانند عرق بید، کاسنی و … می‌باشند.
روش عرق گیری به دو شیوه انجام می‌شود

روش سنتی به این شکل است که دیگ های مسی بزرگ را پر از گیاه مورد نظر که قصد تهیه عرق آن را دارن می کنند و روی آن آب می ریزند و با قرار دادن دیگ بر روی آتش بخاری که از حاصل جوشیدن آب به همراه گیاه است بدست می آید، این بخار بدست آمده را با استفاده از لوله های مخصوص از محیط سردی عبور می دهند که معمولا استخر آب سرد است.

در روش صنعتی که در شرکت های تولید کننده عرقیجات گیاهی انجام می شود کلیه مراحل در ابعاد بزرگ با تجهیزات مکانیزه انجام می شود. و محصولات با کیفیت بالاتر و بسته بندی مناسب و بهداشتی تولید می شود
برخی از ویژگی هی برجسته عرقیات گیاهی شرکت تعاونی گل باغ سی مازندران

1- استفاده از گیاهان خودرو در تولید عرقیات گیاهی
2- استفاده از تجهیزات مدرن در تولید عرقیات گیاهی
3-استفاده از گیاهان بکر و با کیفیت در تولید عرقیات
4-بسته بندی مناسب و بهداشتی محصولات