این شربت های گیاهی با میکس کردن عسل جنگلی و عرقیات گیاهی به دست می اید و به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از

شربت های عسلی و نوشیدنی های عسلی .

 

 • شربت های عسلی عبارتند از:
 • شربت عسلی گل محمدی
 • شربت عسلی بهار نارنج
 • شربت عسلی بیدمشک
 • شربت عسلی الوورا
 • شربت عسلی نعنا
 • شربت عسلی چهل گیاه
 • شربت عسلی انگبین

 

نوشیدنی های عسلی عبارتنداز:

 • نوشیدنی عسلی گلاب
 • نوشیدنی عسلی بهارنارنج
 • نوشیدنی عسلی بیدمشک
 • نوشیدنی عسلی الوورا
 • نوشیدنی عسلی نعنا
 • نوشیدنی عسلی چهل گیاه ویژه هضم غذا