ارزش وجودی گیاهان بر هیچ فرد صاحب کمالی پوشیده نیست. گیاهان قبل از جانوران بر روی کره خاکی ما به وجود آمده اند و در این راستا اولین زنجیره غذایی موجودات را تشکیل دادند و به صورت میلیونها گونه مختلف که هنوز هم بعضی از آنها ناشناخته مانده اند، در حال زندگی هستند.

در دنیای امروزی که بیماریها بیداد می کند، پزشکان و بیماران هر دو درصدد تشخیص و درمان بیماریها می باشندولیکن اشکال در اینجاست که برخی از علل و عوامل در تشخیص و حتی درمان بیماریها نادیده گرفته می شوند. اخیراً مجامع علمی و پزشکی جهان به این نتیجه رسیده اند که انواع روشهای قدیم یا همان طب سنتی به همان اندازه روشهای جدید در تشخیص و درمان بیماریها می توانند مؤثر واقع شوند.

یکی از شرایط لازم برای توفیق در علاج بیماریها و مراقبتهای اولیه بهداشتی همانا وجود و مصرف درست داروهای مناسب است. گیاهان همیشه یکی از منابع عمومی داروها بوده اند که به صورت سنتی و یا به شکل فرآورده های خالص شیمیایی مورد بهره برداری قرار می گیرند..شرکت تعاونی گل باغ سی مازندران در یک منطقه جنگلی کوهستانی قرار گرفته است که در ان غالب گیاهان دارویی مانند کاسنی ،اویشن و ……..خودرو می باشند. .یعنی غالب گیاهانی دارویی که جمع اوری می شود خودرو بوده و هیچ دخالتی در رشد ان ها انجام نمی شوداعضایی شرکت تعاونی گل باغ سی در هر فصل گیاهان دارویی ان فصل را  در جنگل ها و مناطق کوهستانی جمع اوری کرده و به شرکت تعاونی تحویل می دهند.