انواع میوه های جنگلی شامل: انار جنگلی،ازگیل و زالزالک جنگلی ،خرمالوی جنگلی و….. را که کاملا خودرو بوده توسط اعضای تعاونی جمع اوری شده ودر واحد فراوری و بسته بندیشرکت تعاونی به صورت کاملا بهداشتی از ان ها رب تهیه می شود.که عبارتند از:

 

  • رب انار جنگلی
  • رب ازگیل جنگلی
  • رب الوچه جنگلی
  • رب خرمالو جنگلی