محصولات ابگیری شرکت تعاونی شامل اب غوره،اب نارنج،و…. که توسط اعضای  تعاونی در فصول مختلف جمع اوری و تهیه شده ودر واحد بسته بندی شرکت تعاونی به صورت کاملا بهداشتی  فر اوری وبسته بندی می شود .که عبارتند از:

 

  • اب نارنج
  • اب زرشک
  • اب غوره